DE TWEESPRONG - BEWINDVOERING TE SPIJKENISSE WERKZAAM IN DE REGIO : SPIJKENISSE – ZUID-HOLLANDSE EILANDEN, VLAARDINGEN, SCHIEDAM, MAASSLUIS, HOEK VAN HOLLAND, DORDRECHT, GOUDA, KRIMPEN AD LEK, ROTTERDAM EN OMSTREKEN

Voor een goed bewind is de samenwerking tussen de cliënt en de medewerkers van De Tweesprong Financial Services van groot belang. Voordat De Tweesprong Financial Services bij de Kantonrechter aangeeft bereid te zijn tot bewindvoerder te worden benoemd moet zij over voldoende informatie beschikken om te kunnen beoordelen of een goed bewind mogelijk is. Op basis van financiële informatie en een kennismakingsgesprek zal een bewindvoerder van De Tweesprong Financial Services beoordelen of er een bereidverklaring kan worden afgegeven.

Bij de start van het bewind zal het contact tussen De Tweesprong Financial Services en cliënt intensief zijn, omdat er allerlei zaken moeten worden geregeld en problemen moeten worden opgelost. Als de zaken op orde zijn zal het contact gewoonlijk minder worden. Indien een situatie daartoe aanleiding geeft kan er een extra huisbezoek worden afgelegd. Als een aanvrager door meerdere hulpverleners wordt ondersteund kan het prettig zijn als deze, ter ondersteuning, bij een huisbezoek aanwezig zijn.

Conform de normen van de branchevereniging wordt de cliënt wekelijks op de hoogte gehouden van zijn financiën door inzage op zijn bankrekeningen door in te kunnen loggen in zijn /haar dossier. Bij de start van het bewind wordt een budgetplan opgemaakt. Bij belangrijke wijzigingen kan een nieuw budgetplan op verzoek worden toegezonden.

Ons uitgangspunt is om de cliënt serieus te nemen, goed bereikbaar te zijn, taken goed uit te voeren en de cliënt inzicht te geven in de gronden waarop de financiële beslissingen worden genomen.

Laat uw problemen niet groter worden dan deze mogelijk al zijn.
Wij kunnen u helpen om een oplossing te zoeken.


Ontwerp en realisatie door DWS-Design