Tarieven

De Tweesprong Financial Services
Diensten en Tarieven 2022

Diensten

*BB

*IB

*IBB

Beheer/leefgeld rekening openen

x

x

x

Opstellen budgetplan (overzicht inkomen/uitgaven)

x

x

x

Ontvangen alle inkomsten

x

x

x

Betalen vaste lasten inclusief huishoudgeld

x

x

x

Doen van losse betalingen

x

x

x

Maken noodzakelijke reserveringen

x

x

x

Uitvoeren extra betalingen

x

x

x

(Huis)bezoek tijdens overdracht

x

x

 

Ontvangen post

x

x

 

Declareren ziektekosten

x

x

 

Aanvragen heffingskortingen

x

x

 

Aanvragen kwijtscheldingen

x

x

 

Belastingaangifte tijdens inkomensbeheer / bewind

x

x

 

Aanvragen huur- en zorgtoeslag

x

x

 

Aanvragen bijzondere bijstand

x

 

 

Inventariseren schulden

x

 

 

Begeleiding naar schuldhulpverlenende instantie

x

 

 

Jaarlijks afleggen rekening & verantwoording Kantonrechter

x

 

 

*BB = Beschermingsbewind
*IBB= Inkomensbeheer basis
*IB = Inkomensbeheer ( uitgebreide )

Inkomensbeheer is vrijwillig.
In principe zullen de kosten door de cliƫnt zelf gedragen moeten worden.

Heeft u een inkomen dat nagenoeg gelijk is aan de bijstandsnorm, dan kunt u bijzondere
bijstand aanvragen voor de kosten van onze diensten, inclusief de eenmalige entreekosten.