Tarieven

De Tweesprong Financial Services
Diensten en Tarieven 2017

Diensten

*BB

*IB

*IBB

Beheer/leefgeld rekening openen

x

x

x

Opstellen budgetplan (overzicht inkomen/uitgaven)

x

x

x

Ontvangen alle inkomsten

x

x

x

Betalen vaste lasten inclusief huishoudgeld

x

x

x

Doen van losse betalingen

x

x

x

Maken noodzakelijke reserveringen

x

x

x

Uitvoeren extra betalingen

x

x

x

(Huis)bezoek tijdens overdracht

x

x

 

Ontvangen post

x

x

 

Declareren ziektekosten

x

x

 

Aanvragen heffingskortingen

x

x

 

Aanvragen kwijtscheldingen

x

x

 

Belastingaangifte tijdens inkomensbeheer / bewind

x

x

 

Aanvragen huur- en zorgtoeslag

x

x

 

Aanvragen bijzondere bijstand

x

 

 

Inventariseren schulden

x

 

 

Begeleiding naar schuldhulpverlenende instantie

x

 

 

Jaarlijks afleggen rekening & verantwoording Kantonrechter

x

 

 

*BB = Beschermingsbewind
*IBB= Inkomensbeheer basis
*IB = Inkomensbeheer ( uitgebreide )

Alle prijzen zijn in euro en incl. BTW

 

*BB

*IB

*IBB


Intake

644,93

170,-

100,-

Maandtarief

147,62

110,-

95,-

Kosten afwikkelen dossier

292,82

Kosten huis ontruiming

402,93

Uurtarief (voor overige diensten)

80,47

Alle prijzen zijn in euro en incl. BTW

Bij huishoudens met meer dan een persoon worden genoemde tarieven met 20% verhoogd.

Tegemoetkoming in de kosten

Inkomensbeheer is vrijwillig.
In principe zullen de kosten door de cliƫnt zelf gedragen moeten worden.

Heeft u een inkomen dat nagenoeg gelijk is aan de bijstandsnorm, dan kunt u bijzondere
bijstand aanvragen voor de kosten van onze diensten, inclusief de eenmalige entreekosten.

 

Ontwerp en realisatie door DWS-Design