Aanvraagprocedure

De aanmeldingen kunnen via het contact formulier op de site of telefonisch worden door gegeven aan de Tweesprong. Waarna er doormiddel van telefonisch contact een afspraak wordt gemaakt voor een intake. De locatie van de intake is bespreekbaar.

Bij de intake wordt er een intake formulier besproken, ingevuld en ondertekend. Tijdens de intake worden de voorwaarden en procedures besproken. En zal er een checklist worden achtergelaten welke documenten er nodig zijn om bewindvoering of budget /inkomens beheer te kunnen starten.

Bij budget/inkomens beheer wordt direct gestart met de financiële situatie te inventariseren & analyseren. Indien dit, in afwachting van de beslissing van de Kantonrechter, later wordt omgezet in bewindvoering is de start van budget/inkomens beheer altijd de uitgebreide versie.

Van belang in dit proces is dat de benodigde stukken zo snel mogelijk bij ons kantoor worden aangeleverd. Dit in het belang om zo snel mogelijk de inventarisatie/analyse te kunnen doen.

Er zal bij een budget / inkomens beheer een plan van aanpak worden gemaakt samen met de cliënt.
Hierin worden de doelen duidelijk en concreet gesteld om door middel van financieel beheer orde te maken in u financiële situatie.

Bij het beëindigen van het financiële beheer is het bespreekbaar dit gefaseerd te doen en u hierin te begeleiden en te ondersteunen. Met als voordeel dat u er niet direct alleen voorstaat.

Tijdens de gehele periode van het financiële beheer zal u op de hoogte worden gehouden van de financiële situatie. En bij vragen kunt u tijdens het telefonisch spreekuur De Tweesprong bellen, ook kunt u ons mailen. Zie hiervoor in het menu het kopje contact.

U dient er rekening mee te houden dat er tijdens het gehele proces zaken tegen kunnen zouden zitten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld beslagleggingen of inbeslagname. Wij zullen u hierbij begeleiden en ondersteunen.


Ontwerp en realisatie door DWS-Design