Aanvraagprocedure

Uw aanmelding kan door het intakeformulier op de website te downloaden, in te vullen en aan ons te retourneren via de email : info@detweesprongfinancials.nl

Uiteraard kan er ook telefonisch (0181-507885) een afspraak met ons worden gemaakt voor een gesprek/intake. De locatie van de intake is bespreekbaar.

Bij de intake wordt het intakeformulier besproken, ingevuld en ondertekend. Tijdens de intake worden de voorwaarden en procedures besproken. En zal er een checklist worden achtergelaten welke documenten er nodig zijn om bewindvoering of budget-/inkomensbeheer te kunnen opstarten.

Bij budget-/inkomensbeheer wordt direct gestart met de financiële situatie te inventariseren & analyseren. Indien dit, in afwachting van de beslissing van de Kantonrechter, later wordt omgezet in bewindvoering is de start van budget-/inkomensbeheer altijd de uitgebreide versie.

Van belang in dit proces is dat de benodigde stukken zo snel mogelijk bij ons kantoor worden aangeleverd. Dit in het belang om zo snel mogelijk de inventarisatie/analyse te kunnen doen.
Er zal bij budget-/inkomensbeheer een plan van aanpak worden gemaakt samen met de cliënt. Hierin worden de doelen duidelijk en concreet gesteld om door middel van financieel beheer orde te brengen in u financiële situatie.

Bij het beëindigen van het budget-/inkomensbeheer is het bespreekbaar dit gefaseerd te doen en u hierin te begeleiden en te ondersteunen. Met als voordeel dat u er niet direct alleen voorstaat.

Tijdens de gehele periode van het budget-/inkomensbeheer zal u op de hoogte worden gehouden van de financiële situatie. U krijgt inloggegevens om in uw dossier mee te kunnen kijken.

Bij vragen kunt u tijdens het telefonisch spreekuur De Tweesprong bellen, maar u kunt u ons ook altijd mailen info@detweesprongfinancials.nl

U dient er rekening mee te houden dat er tijdens het gehele proces zaken tegen kunnen zitten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld beslagleggingen of inbeslagname. Ook hierbij zullen wij u begeleiden en ondersteunen.


Ontwerp en realisatie door DWS-Design